VALENTINE’S DAY WINACTIE – 3 WINNAARS

Win een wellness arrangement met overnachting voor twee personen (t.w.v. €250).

HOE DEELNEMEN?

1. Volg @century21_bnl op Facebook & Instagram

2. Tag 3 vrienden in de comments

3. Deel de post op jouw Story. Willekeurige loting op 14 februari 2023 om 10u00. De winnaar zal 14 februari gecontacteerd worden (door @century21_bnl) via privé bericht.

Deze winactie is niet gesponsord door Instagram of Facebook.

Voorwaarden voor deelnamen

Deze wedstrijd heeft geen enkele link met Meta Platforms, Inc, (hierna "Meta" genoemd) enwordt op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven of gepromoot door Meta. Er worden geen claims tegen Meta in behandeling genomen. CENTURY 21 Benelux is de enige ontvanger van de door de deelnemers verstrekte informatie. Door deel te nemen aan de wedstrijd gaat elke deelnemer uitdrukkelijk akkoord met het verzamelen en registreren van zijn/haar gegevens. De verstrekte informatie zal alleen worden gebruikt om contact op te nemen met de winnaar (bijvoorbeeld per post of e-mail) en zal in geen geval aan derden worden doorgegeven.

1. Wie kan deelnemen?

Deze winactie is uitsluitend voor personen die in België wonen, 18 jaar of ouder zijn en beschikken over een geldig postadres in België. Wettelijke vertegenwoordigers en werknemers van CENTURY 21 Benelux en haar dochterondernemingen, alsmede familieleden van voornoemde personen mogen niet deelnemen.

2. Voorwaarden voor deelnameDeelname is gratis en houdt geen enkele verplichting in om diensten te kopen of zich erop te abonneren. Het vereist echter de publicatie van inhoud op Facebook of Instagram.

A - De wedstrijd begint op 06 februari en eindigt op 13 februari 2023 om 23:59 UTC. Na het verstrijken van deze termijn worden geen inzendingen meer in aanmerking genomen.  

B - Om deel te nemen aan de wedstrijd moeten deelnemers alle stappen in de beschrijving van de post op Instagram of Facebook voltooien.

Alle stappen moeten door de deelnemers worden uitgevoerd. Per deelnemer wordt maximaal één inzending in aanmerking genomen.

C - Elke deelnemer geeft CENTURY 21 Benelux de toestemming om hem/haar per e-mail te contacteren indien hij/zij de winnaar is. CENTURY 21 Benelux zal enkel contact opnemen met de winnaar om de nodige informatie te bekomen voor de verzending van het geschenk.

3. Selectie en contact van de winnaars

Op het einde van de winactie zal CENTURY 21 Benelux een loting verrichten en een winnaar kiezen uit alle deelnemers die aan de wedstrijdvoorwaarden hebben voldaan.  

4. Prijs

De prijs is niet overdraagbaar of inwisselbaar. Elke aanspraak op financiële compensatie met betrekking tot een eventuele prijsvermindering is uitgesloten. CENTURY 21 Benelux behoudt zich het recht voor de prijs naar eigen inzicht te vervangen door een prijs van gelijke waarde indien de prijs om welke reden dan ook niet meer beschikbaar is en CENTURY 21 Benelux is niet verplicht hiervan melding te maken. Alle rechtsmiddelen zijn uitgesloten. De winnaar is als enige verantwoordelijk in geval van belastingheffing op de prijzen.

5. Verzending van de prijs

Zodra de winnaar is aangewezen (zie punt 3), neemt CENTURY 21 Benelux contact op met de winnaar om de nodige contactgegevens te verkrijgen voor de verzending van de prijs per post. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor de gegevens die hij/zij verstrekt. Als het pakket niet kan worden toegekend vanwege onjuiste contactgegevens, verliest de deelnemer alle rechten om aanspraak te maken op de prijs. De prijs wordt per post verstuurd op kosten van CENTURY 21 Benelux. Indien de toekenning van een prijs wordt verhinderd om redenen waarvoor CENTURY 21 Benelux niet verantwoordelijk is en dit binnen twee maanden na de bekendmaking van de winnaars, vervalt elk recht op de prijzen. 

CENTURY 21 Benelux

Drève Richelle 161 B bte 10

1410 Waterloo

Tva 0451.724.941

info@century21.be