Breng met deze 5 tips veilig een bod uit
CENTURY 21

Een bod doen op een woning doe je weloverwogen, namelijk pas wanneer je het huis of appartement echt wil kopen. Hoe kan je dat bod op een zo veilig mogelijke manier overmaken? We overlopen waarmee je moet rekening houden.

1.   De manier van bieden

Een bod maak je rechtstreeks over aan de verkoper, of aan de vastgoedmakelaar of notaris. Dat bod maak je idealiter schriftelijk of per sms over, zodat je een bewijs hebt. Wanneer je het bod telefonisch overmaakt, is het eveneens bindend. Een aanrader is dit bod te laten nalezen door een vastgoedexpert.

Door de drukte op de vastgoedmarkt zien we dat het bieden onder gesloten omslag populairder is. Deze formule wordt toegepast wanneer meerdere kandidaat-kopers de vraagprijs of een bedrag hoger dan de vraagprijs willen bieden. Na de afgesproken biedperiode worden alle omslagen geopend.

2.   De inhoud van het bod

In het bod moeten naast het pand en de prijs ook de naam van de koper, de datum en het adres van het pand opgenomen zijn. Vergeet het ook zeker niet door de beide partijen te laten handtekenen. Het bod is pas bindend als het alles omvat. Een vastgoedmakelaar zorgt ervoor dat dit document helemaal in orde is.

Wanneer de verkoper het bod aanvaardt, kan de verkoop tot stand komen.

3.   Geldigheid bod

De verkoper is niet verplicht om meteen het bod te aanvaarden. Bij grote interesse kan hij nog afwachten om een hoger bod te verwerven. Opdat je als koper zelf niet te lang op een antwoord moet wachten, is het aan te raden om met de verkoper een termijn af te spreken.

Een andere mogelijkheid bestaat erin dat je als koper een optie neemt. Deze eenzijdige verbintenis van de eigenaar houdt in om niet te verkopen aan iemand anders binnen een afgesproken termijn. Deze periode is best niet te lang, bv. een week. Beslis je binnen deze periode om de woning te kopen, dan breng je de verkoper hiervan schriftelijk op de hoogte. Dit wordt ook wel het "lichten" van de optie genoemd. Besluit je om het pand toch niet te kopen, dan kan de woning weer op de markt.

Bij het afsluiten van de overeenkomst met de vastgoedmakelaar, kan vermeld worden dat de makelaar zijn commissieloon definitief verwerft op het moment dat de koper een geldig bod heeft uitgebracht. Bij CENTURY 21 hanteren we hoe dan ook het ‘no cure, no pay’-principe.

4.   Opschortende voorwaarde

Na het bod volgt de volgende stap: het ondertekenen van het compromis. Mocht je als koper niet zeker zijn of je een hypothecaire lening bij de bank vastkrijgt, dan kan je een opschortende voorwaarde opnemen. Deze houdt in dat de verkoop pas gefinaliseerd wordt wanneer de bank jou een lening toestaat. Krijg je geen lening, dan gaat de verkoop niet door en ben je dus niet langer gebonden door dit compromis.

5.   Waarborg

Een voorschot regelen, gebeurt meestal gelijktijdig bij het afronden van het compromis. Dat voorschot is trouwens een waarborg, een bedrag dat bij de notariële akte in mindering wordt gebracht en dat beide partijen bescherming biedt. Dit bedrag staat geblokkeerd op een derdenrekening, zodat geen van de partijen hier aan kan.

Heb je vragen? Als vastgoedmakelaar begeleiden we bij CENTURY 21 zowel de koper als de verkoper in het hele proces.