De formaliteiten na de verkoop van je woning
CENTURY 21

Heb je net je eigendom verkocht? Mooi! Er zijn nog enkele formaliteiten te regelen voordat je de sleutels kan overhandigen aan de nieuwe eigenaar. Dit is wat je moet doen om de verkoop zo goed mogelijk af te ronden.

Alvast goed nieuws: de notaris regelt alles - of bijna alles - na de verkoop. Hij of zij moet een aantal stappen volgen en zal je zo nodig om aanvullende informatie vragen.

Het eigendomsbewijs

De ondertekening van de authentieke verkoopakte moet bij de notaris plaatsvinden. Meestal wijst de koper de notaris van zijn of haar keuze aan. Als je niet aanwezig kan zijn, kan je je laten vertegenwoordigen door iemand anders. In dat geval heb je een volmacht nodig en een kopie van je identiteitskaart.

Zodra de akte door koper en verkoper is ondertekend, geeft de notaris aan de nieuwe eigenaar een certificaat van eigendom; een document dat de eigendom van het onroerend goed bevestigt in afwachting van de definitieve akte.

De definitieve eigendomsakte

Daarna volgt een periode die 4 tot 6 maanden kan duren om de definitieve akte te verkrijgen, nadat de notaris deze heeft gedeponeerd en geregistreerd bij het hypotheekkantoor. De voorlopige akte is dus essentieel om de koper in staat te stellen om alle nodige stappen te ondernemen - afsluiten van verzekeringen, overnemen van metercontracten, …

Betaling van de verkoopsom en honoraria

Je ontvangt het bedrag van de verkoop van het pand op de dag van ondertekening van de akte bij de notaris. De betaling gebeurt door de koper aan de notaris en de akte wordt pas ondertekend als de notaris de ontvangst van de verkoopsom bevestigt. De koper is verantwoordelijk voor de betaling van de notariskosten (die variëren naargelang de regio), op basis van de voorlopige verklaring die hem of haar wordt verstrekt en die de registratiekosten en het honorarium van de notaris dekt. Het verschil tussen dit bedrag en de werkelijke kosten wordt aan de koper betaald zodra alle formaliteiten zijn vervuld.

Je takenlijst in het kort

Zodra de akte van verkoop is ondertekend, moet je zo snel mogelijk je verhuis voorbereiden.

Zeg al je energie- (elektriciteit, gas, water) en telefooncontracten op, of zorg ervoor dat de nieuwe eigenaar je bestaande contracten overneemt en tegelijkertijd je rekeningen afsluit.

Licht de verzekeringsmaatschappij in over de verkoop van je woning. Dit is wettelijk verplicht.

Meld je adreswijziging (belastingkantoor, kinderbijslagkantoor, ziekenfonds, enz.) en/of vraag om een opvolgingsbrief naar je nieuwe adres gedurende drie maanden om er zeker van te zijn dat je niets bent vergeten.

Ten slotte, als je notaris de belastingdienst op de hoogte brengt van de verkoop van je eigendom, is het aan jou om de meerwaarde van de verkoop bij de belastingdienst aan te geven. De belasting is echter alleen van toepassing als de verkoop binnen 5 jaar na de aankoop plaatsvindt. Het belastingtarief bedraagt dan 16,5%. Er bestaan speciale gevallen (zoals je misschien al geraden had!). Surf naar notaris.be voor meer informatie.

Hoe zit het met de sleuteloverdracht?

We raden altijd aan om een laatste bezoek te brengen aan het huis voordat je bij de notaris langsgaat, ook als verkoper, om er zeker van te zijn dat er na de verkoop geen bezwaar kan worden ingediend. Als de verkoop meubilair inhoudt, stelt dit bezoek je ook in staat de koper gerust te stellen over de aanwezigheid van het meubilair. Zodra de akte is ondertekend, worden de sleutels aan de koper overhandigd, maar je kan uitstel van ingebruikname vragen en dus de sleutels overhandigen op een latere datum dan de ondertekening van de koopakte. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat je kan verhuizen, of om te wachten tot je kinderen hun schooljaar hebben beëindigd.

Bij CENTURY 21 helpen we je om je dromen en vastgoedprojecten te realiseren. De verkoop van een woning is altijd een intense periode vol emoties. Het is onze taak om jou te begeleiden gedurende het hele proces. Wil je graag je pand te koop zetten op heb je hem al te koop gezet? Ben je op zoek naar deskundig advies en/of hulp van een expert? Kom langs of neem contact met ons op! Wij helpen je graag verder.