Hoe huur je een huis zonder zorgen?
CENTURY 21

Met een gemiddelde huurprijs van 778 euro per maand voor een woning lijkt huren een behoorlijke slokop in een gezinsbudget. Toch kiezen weer meer mensen om te huren. Enkele tips om niet voor verrassingen te staan.

Wanneer je een huis huurt, geef je maandelijks een bedrag uit zonder dat de woning jouw eigendom wordt. Daar staat tegenover dat je veel minder extra kosten hebt die gerelateerd zijn aan de woning en dat je je van bepaalde zaken niets hoeft aan te trekken. Een overzicht:

  • Je betaalt geen onroerende voorheffing.

  • Grote renovatiewerken zijn niet voor jouw portemonnee, ook niet bij een appartement.

  • Je hoeft je als huurder ook niks aan te trekken van het groot onderhoud, bijvoorbeeld van het sanitair of

  • de elektrische installatie: die zijn allemaal voor de eigenaar. Een kleine herstelling of onderhoud is wel voor jouw rekening.

  • Grote herstellingen aan de lift (bij een appartement) hoef je ook niet te betalen als huurder. De onderhoudskosten van de gemeenschappelijke delen zoals de traphal en inkom vergoed je wel.

  • De syndicuskosten bij een appartement zijn in overeenstemming te bepalen.

Wel opgelet bij huurcontracten afgesloten na 1 januari 2019. Het woninghuurdecreet lijstte alle kleine herstellingen op waarvoor de huurder verantwoordelijk is.

Tip: wanneer je de woning als een goede huisvader behandelt, hoef je niet wakker te liggen van herstelkosten.

Tot slot is er nog de energiekost. Om te weten of je met een al dan niet energieverslindende woning te maken hebt, bekijk je best het verplichte energieprestatiecertificaat van een woning. Dat vertelt je meer over de energetische kwaliteit van de woning en over hoe hoog de maandelijkse energiefactuur kan worden. Huur je een woning met een C-score of beter (B, A of A+), dan mag je er zeker van zijn dat je geen torenhoge energierekeningen zal ontvangen.

Huurovereenkomst en andere documenten

Wanneer je volgende documenten in orde brengt of laat brengen, houd dan best rekening met enkele voorwaarden en tips:

  • Ga je een huurovereenkomst aan, weet dan dat dit voor een standaardduur van 9 jaar is. Een contract van korte duur (3 jaar) of lange duur (meer dan 9 jaar) is ook mogelijk. De huurder kan een huurovereenkomst van korte duur (drie jaar of minder) vroegtijdig opzeggen met een opzeggingstermijn van drie maanden. Daarbij moet hij wel een opzeggingsvergoeding betalen.

  • Bij de ondertekening moet je een bankwaarborg van maximaal drie maanden huur op een geblokkeerde rekening bij de bank plaatsen.

  • Zie er bij de overeenkomst ook op toe dat de gedetailleerde plaatsbeschrijving gebeurt voor je in de woning intrekt, of tijdens de eerste maand van de huur. Zo toon je bv. aan dat bepaalde schade er al was vooraleer je de woning betrok.

  • De kosten door brandschade kunnen erg hoog oplopen. Daarom zijn huurder en verhuurder verplicht om een brandverzekering af te sluiten. De huurder is aansprakelijk voor brand- en waterschade, tenzij hij kan bewijzen dat de brand niet zijn schuld is.

Extra tips

Mogelijk interessant voor een huurder is het renovatiecontract. Hierbij verbindt de huurder er zich toe om noodzakelijke werken op vlak van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid uit te voeren. De verhuurder geeft als compensatie een verlaging van de huurprijs. Hij kan ook beloven om geen opzegging te geven gedurende een periode van negen jaar, of langer.

Na elke periode van drie jaar kan de huurprijs herzien worden. De partijen kunnen op ieder ogenblik een herziening van de huurprijs overeenkomen, bijvoorbeeld omdat de verhuurder energiebesparende investeringen aan de woning heeft gedaan. De rechter kan een herziening toestaan als de normale huurwaarde door de investeringen 10 procent hoger ligt dan de op dat moment geldende huurprijs.

Als de verhuurde woning (meestal door een verkoop) van eigenaar verandert, moet de nieuwe eigenaar altijd de bestaande huurovereenkomst respecteren, ook als ze niet is geregistreerd.

Wil je meer weten over huren? Vraag raad bij onze vastgoedmakelaars in jouw buurt die erg goed op de hoogte zijn over de huurwetgeving en voor jou een geschikte huurwoning kunnen vinden.