Kosten en belastingen wanneer je een huis koopt
CENTURY 21

Koop je een woning, dan betaal je meer dan alleen de prijs van het pand. Ga uit van een 14% aan kosten. Wat houden deze kosten nu precies in?  

De eerste zware last die bij de woningaankoop komt kijken, is de registratiebelasting. Dit tarief in Vlaanderen is niet langer afhankelijk van het kadastraal inkomen van de woning, maar bedraagt normaal 6% voor de aankoop van de enige eigen gezinswoning.

  • Voor gezinswoningen tot en met 200.000 euro wordt er een rechtenvermindering (korting) van 5.600 euro voorzien.

  • Voor gezinswoningen in de Vlaamse kernsteden en de Vlaamse Rand rond Brussel wordt dit grensbedrag verhoogd tot 220.000 euro.

  • Voor een ingrijpende energetische renovatie hebben bouwheren recht op een verlaagd belastingtarief van 5% op de aankoopprijs. Zij genieten van een korting van 4.800 euro.

In bepaalde gevallen kan je ook genieten van een vermindering van de te betalen registratiebelasting. Deze zogenaamde ‘meeneembaarheid’ betekent dat je een deel van de rechten die je voor de 'oude' woning betaalde in mindering kan brengen van de registratiebelasting die je verschuldigd bent bij de aankoop van een 'nieuwe' woning. De meeneembare rechten bedragen maximum 12.500 euro, een bedrag dat geïndexeerd wordt.

In Wallonië en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betaal je 12,5% registratierechten. Wanneer je een bescheiden woning koopt, geniet je onder bepaalde voorwaarden van een verminderd registratierecht van 6% op een deel van de belastbare basis bij de aankoop. Als je voor de aankoop een krediet hebt bij bepaalde kredietinstellingen met sociaal oogmerk, wordt het recht verminderd tot 5% en is de registratie van de akte van hypothecaire lening in de vorm van ‘Eco-Prêts’ (ecoleningen) vrijgesteld van het recht van 1%.

Btw

Wanneer je een ‘nieuwe’ woning koopt, betaal je ook nog 21% btw op de woning. Deze btw-regel geldt in de drie gewesten. Een woning wordt als nieuw beschouwd tot en met 31 december van het tweede jaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikname van de woning. Bv. als een woning voor het eerst bewoond werd op 14 februari 2019, dan is er nog sprake van nieuwbouw tot en met 31 december 2021.

Notariskantoor

Je betaalt ook een ereloon aan het notariskantoor waarop je een beroep doet. Dat wettelijk vastgelegde percentage wordt kleiner naarmate de verkoopprijs oploopt. Naast het ereloon betaal je kosten die het kantoor aanrekent voor het materiële werk: het verrichten van de fiscale en hypothecaire opzoekingen, de aanvraag van getuigschriften, de overschrijving op het hypotheekkantoor en de nabewerking.

Eveneens betaal je aan de notaris kosten die hij zelf aan verschillende administraties betaalt om attesten te bekomen. Deze kosten variëren in functie van de  complexiteit en de elementen in het dossier. Op het grootste deel van deze administratieve en opzoekingskosten is 21% btw verschuldigd.

Kosten bij de lening

Wanneer je een lening aangaat, komen er ook extra kosten bij kijken:

  • Belastingen

  • Een forfait voor de registratie van bijlagen (100 euro)

  • Recht op geschriften (50 euro)

  • Hypotheekkosten

  • Ereloon

  • Administratieve kosten en btw 

Bovendien moet je ook als koper een brandverzekering aangaan.

Koop je met twee? Dan is het noodzakelijk een schuldsaldoverzekering aan te gaan.Want wat als één van jullie twee komt te overlijden, wat zijn dan de gevolgen voor de partner die achterblijft, of voor eventuele kinderen? Het bedrag hangt af van het kapitaal dat je wil verzekeren, en van verschillende factoren zoals je leeftijd, gezondheidstoestand, of je rookt of niet, of je een gevaarlijke sport beoefent …

Bronnen: Notaris.be, Vlaanderen.be, FOD Financiën

Advies nodig bij de aankoop van je woning? De CENTURY 21-kantoorhouders helpen je graag op weg.