Uit elkaar gaan: de verschillende opties voor het huis
CENTURY 21

Jij en je partner gaan uit elkaar. Je vraagt je wat je rechten zijn voor een nieuwe start. Hier volgt een overzicht van situaties die verschillen het type verbintenis en de factoren waarmee je rekening moet houden om de beste beslissing te nemen.

Kopen, verkopen of verhuren. Alvorens een beslissing te nemen, is het belangrijk om te onthouden dat elke soort scheiding een specifiek juridisch kader heeft. Hier volgt een overzicht van de drie types verbintenissen en wat ze inhouden.

Jullie zijn getrouwd

Je gezinswoning is wettelijk beschermd. Concreet betekent dit dat noch jij noch je partner de gezinswoning kan verkopen, hypothekeren of verhuren zonder de toestemming van de ander, ook al ben jij de enige eigenaar van de woning. Jullie zijn dus gelijk voor de wet en hebben elk recht op de helft van het gezinsvermogen, en dus op de helft van de opbrengst van de verkoop van jullie huis (na terugbetaling van het saldo van jullie lening en een eventuele vergoeding voor vervroegde aflossing) als jullie beslissen om het te verkopen. Zelfs als een van beide echtgenoten de enige eigenaar van de gezinswoning is, kan hij of zij zijn of haar partner niet zomaar aan de deur zetten.

Jullie zijn wettelijk samenwonend

Jullie genieten dezelfde bescherming als bij een huwelijk, maar een van de twee partners kan eenzijdig beslissen om het samenwonen stop te zetten en tegelijkertijd het kader van deze bescherming te verlaten. Het pand kan dus op initiatief van een van de partners te koop worden aangeboden en als een van de partners de enige eigenaar van het goed is, heeft hij of zij alle rechten.

Jullie zijn feitelijk samenwonend

Bij gebrek aan een samenlevingscontract waarin de eigendomsrechtelijke gevolgen van een scheiding zijn vastgelegd, geniet je geen bijzondere bescherming. Is je partner de enige eigenaar van het onroerend goed? Dan kan hij of zij beslissen om de woning te verkopen, te verhuren of je vragen te verhuizen. Als je beiden eigenaar bent, moet je het, in tegenstelling tot het huwelijk en de 50/50-regel, eens worden met elkaar over de verkoop van het onroerend goed. Lukt dat niet, dan kan je via een gerechtelijke procedure uit de gezamenlijke eigendom stappen. Maar dat duurt vaak lang en kost veel geld.

Te overwegen scenario's

Bij een scheiding staan we voor een belangrijke keuze voor onze toekomst en/of die van onze kinderen. Hoewel voor sommigen een verblijf in de gezinswoning een doel op zich is, hebben veel mensen vragen over de overgang en het beste scenario voor het leven na de scheiding. Hier zijn de 3 opties die je hebt.

De gezinswoning verkopen

Dit is de meest eenvoudige oplossing. Na terugbetaling van eventuele schulden (saldo van de lening, betaling van inhoudingen, vergoeding voor vervroegde aflossing) wordt het saldo onderling verdeeld. Een advies: verkoop je woning niet overhaast als je financiële situatie het toelaat om de lening te blijven afbetalen. Het kan zijn dat je onder de marktprijs verkoopt en zelfs spijt krijgt van je beslissing.

De gezinswoning houden en verhuren

Dit is een scenario dat kan worden gerechtvaardigd door het feit dat de aankoop kort voor de scheiding plaatsvond en dat de opbrengst van de verkoop van het huis nauwelijks het saldo van de af te lossen lening zou dekken. Juridisch gezien is dit nog steeds een situatie van gezamenlijk eigendom. Dit vereist een goede overeenkomst met je ex-partner en een contract waarin de rechten en plichten van beiden worden vastgelegd.

Je ex-partner uitkopen

Als je het deel van je ex-partner wil uitkopen, moet je eerst laten schatten wat de waarde van de gezinswoning is. Vervolgens moet je bewijzen dat je in staat bent om het huis alleen af te betalen. Er moet voldoende inkomen zijn, een goed kredietverleden en de hypotheekbetalingen moeten op orde zijn om het gedeelte van je ex-partner uit te kunnen kopen. Als je geen goedkeuring van de bank krijgt, kun je een medekredietnemer met een goede kredietgeschiedenis vragen om garant te staan voor je lening. Of je nu het krediet van je ex-echtgenoot wil overnemen van je huidige bank of het krediet wil herfinancieren bij een nieuwe financiële instelling, ga steeds na hoe hoog de boete is als je het contract verbreekt.

Bij CENTURY 21 zijn we er voor jou in goede en slechte tijden. Om je te adviseren, om je een frisse blik te geven en om je te helpen om de beste beslissingen te nemen voor jou en je gezin. We begeleiden koppels die uit elkaar gaan en doen ons uiterste best om hen te helpen een zo rustige overgang te maken en vol moed te beginnen aan een nieuw verhaal.