5 to-do’s voor je een woning verhuurt
CENTURY 21

Je woning verhuren, betekent niet dat je alleen een huurprijs moet bepalen. Er komen nog een aantal zaken bij kijken. We zetten op een rijtje hoe je je woning kan klaarmaken voor verhuur.

1.    Zorg voor een kwaliteitswoning

Vooraleer je jouw woning te huur stelt, moet je ervoor zorgen dat de woning aan een lijst kwaliteitsnormen voldoet, bijvoorbeeld op het vlak van stabiliteit en energiezuinigheid. Die minimale kwaliteitseisen zijn opgenomen in de Vlaamse Wooncode:

  • Stabiliteit: een stevig constructie van dak en muren is een must.

  • Veiligheid: de woning moet toegankelijk zijn, met een veilige elektrische, verwarmings- en sanitaire installatie. Rookmelders – eentje op elke verdieping – zijn verplicht.

  • Gezondheid: denk aan verlichting, verluchting en drinkbaar water.

  • Energiezuinigheid: dakisolatie en dubbele beglazing zijn verplicht. Een EPC-certificaat is verplicht.

Bij twijfel kan de huurder aan de verhuurder een conformiteitsattest opvragen. Zo kan de verhuurder aantonen dat de woning in orde is. Op energievlak moet het EPC wel overhandigd worden. Dit energieprestatiecertificaat geeft aan de hand van een score mee hoe energiezuinig de woning is.

Wanneer er gebreken zijn en deze gesignaleerd worden, krijgt jouw woning strafpunten en volgt mogelijk een ongeschiktverklaring.

2.    Vraag advies

Vooraleer je het plan opvat om in een woning te investeren om te verhuren, raadpleeg je best een jurist of expert ter zake. Eveneens mogelijk is de Verhuurdersbond, een notaris of advocaat.

Een waardevolle optie is een makelaarskantoor inschakelen. Zij gaan voor jou op zoek naar de meest geschikte huurder, zonder dat jij je hier iets van moet aantrekken. De makelaar toont kandidaat-huurders de woning of het appartement en onderhandelt met de huurder. Een makelaar is ook op de hoogte van het juridische kluwen waarin je als eigenaar verzeilt.

3.     Besef wat je mag vragen

De vragen die je mag stellen aan een kandidaat-huurder, zijn wettelijk bepaald. De gevraagde informatie mag ook niet verder gaan dan strikt noodzakelijk: een identificatie van de kandidaat-huurder of een document over zijn huidige woonplaats en een bewijs van inkomen. 

Het is verboden om documenten op te vragen die peilen naar de gezondheidstoestand of het gerechtelijk verleden van de huurder, aangezien deze informatie niet relevant is voor de verhuurder om na te gaan of de kandidaat-huurder zijn huurdersverplichtingen zal kunnen nakomen.

4.    Weet welke kosten je zelf draagt

Bij huurcontracten afgesloten na 1 januari 2019 bepaalt het woninghuurdecreet welke kosten en lasten je aan de huurder kan doorrekenen, zoals het energieverbruik en kleine herstellingen. Alle kosten en lasten staan opgesomd en zijn raadpleegbaar in het Vlaams Woninghuurdecreet. Zelfs al staat het anders in het huurcontract, dan nog blijft het decreet geldig.

De kosten voor de rekening van de verhuurder:

  • grotere herstellingen die zich tijdens de huurperiode opdringen, zoals een weggewaaide dakpan of een sanitaire herstelling die niet het gevolg is van slecht onderhoud door de huurder;

  • de aankoop of de vervanging van de meters voor nutsvoorzieningen;

  • de jaarlijkse onroerende voorheffing.

5.    Maak documenten in orde

Wanneer je wil dat de huurder zich als een goede huisvader over jouw woning ontfermt, lever je hem ook een woning in goede staat die zo gedetailleerd mogelijk beschreven staat in de plaatsbeschrijving.

Aan de hand van dit document – opgesteld bij het begin van de huurperiode – kan de toestand van het goed bij uittrede van de huurder vergeleken worden met de toestand waarin het goed zich bevond bij de intrede.

Is dit volledige lijstje helemaal in orde? Perfect!

Dan rest er jou nog de huurprijs te bepalen, waarmee de vastgoedmakelaar jou graag helpt door een objectieve schatting uit te voeren.